arborka wycinka i pielęgnacje drzew (11)
arborka wycinka i pielęgnacje drzew (11)

Wskazówki, terminy i procedury uzyskania pozwolenia

Wycinka drzew może być konieczna z różnych powodów, takich jak konieczność usunięcia uszkodzonych drzew, zagrożenie dla infrastruktury, inwestycje budowlane lub zmiana krajobrazu. Jednak przed przystąpieniem do wycinki drzew istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. W tym artykule omówimy odpowiednie terminy do wycinki drzew oraz procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Jak uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew?

  1. Zbadaj lokalne przepisy. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew. Każda miejscowość, gmina lub region może mieć swoje zasady i ograniczenia dotyczące usuwania drzewostanu. Skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy lub wydziałem środowiska, aby uzyskać informacje na ten temat.
  2. Określ cel wycinki drzewa. Przed przystąpieniem do wycinki drzewa określ jasno, dlaczego musisz je usunąć. W niektórych przypadkach, takich jak niebezpieczne drzewa czy konieczność przeprowadzenia prac budowlanych, pozwolenie może być łatwiejsze do uzyskania. Jeśli jednak planujesz wycinkę z powodu zmiany krajobrazu, konieczne może być przedstawienie dodatkowych argumentów. Jeśli masz wątpliwości co do stanu drzew na Twoim terenie, zawsze możesz zamówić u nas ekspertyzę lub opinie dendrologiczną.
  3. Wybierz odpowiedni termin. W niektórych obszarach Polski obowiązują określone terminy, w których można dokonywać wycinki drzew. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące sezonów wycinki drzewa, aby uniknąć konfliktów prawnych. W niektórych przypadkach, drzewa objęte ochroną prawno-środowiskową mogą mieć restrykcyjne terminy wycinania.
  4. Złóż wniosek o pozwolenie. W przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie pozwolenia, należy złożyć stosowny wniosek do odpowiednich władz. Powinien on zawierać informacje na temat lokalizacji drzewa, jego gatunku, powodu wycinki oraz planu zasadzenia nowych, jeśli to konieczne. Upewnij się, że dokumenty są wypełnione zgodnie z wymaganiami urzędu.
  5. Zachowaj dokumentację. Przechowuj kopie wszystkich zgłoszeń, pozwoleń i korespondencji związanej ze sprawą. Będzie to pomocne w przypadku ewentualnych sporów lub pytań w przyszłości.
  6. Jeśli nie jesteś pewien, czy samodzielnie dasz radę wyciąć przeszkadzające drzewo, skonsultuj się z nami. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc w prawidłowym wykonaniu prac. Niektóre z drzew rosną w takim miejscu, że zagrażają pobliskim nieruchomości i ludziom – nie warto ryzykować. Koszty ewentualnych napraw budynków albo utrata zdrowia, to dużo wyższa cena, niż zapłata profesjonalistom za wykonanie zlecenia.

Podsumowując, terminy i procedury uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewa różnią się w zależności od lokalnych przepisów i okoliczności. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami w swojej okolicy i postępować zgodnie z nimi. Pamiętaj o konieczności przestrzegania zasad ochrony środowiska i dbania o zrównoważony rozwój naszych przestrzeni zielonych.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz