kiedy możemy wyciąć drzewo
kiedy możemy wyciąć drzewo

Jakie zagrożenia dla drzew można spotkać w maju i czerwcu? Kiedy możemy wyciąć drzewo?

Drzewa pełnią kluczową rolę w ekosystemie, dostarczając tlen, oczyszczając powietrze i zapewniając schronienie dla wielu gatunków. W miesiącach wiosennych, szczególnie w maju i czerwcu, drzewa są narażone na różnorodne zagrożenia, które mogą wpłynąć na ich zdrowie i żywotność. W tym artykule przyjrzymy się, jakie zagrożenia czyhają na drzewa w tych miesiącach oraz omówimy, kiedy i w jakich warunkach można przeprowadzić wycinkę drzew.

Jakie są możliwe zagrożenia dla drzew w maju i czerwcu

Szkodniki

 1. Mszyce to jedne z najczęściej spotykanych szkodników, które atakują drzewa wiosną. Żerują na młodych pędach i liściach, wysysając soki roślinne, co prowadzi do osłabienia drzewa i deformacji liści. Wysoka populacja mszyc może znacząco wpłynąć na zdrowie drzewa.
 2.  Gąsienice wielu gatunków motyli i ciem mogą stanowić poważne zagrożenie dla drzew. W maju i czerwcu zaczynają intensywnie żerować, zjadając liście i młode pędy. Może to prowadzić do defoliacji, co osłabia drzewa i zmniejsza ich zdolność do fotosyntezy.
 3. Niektóre gatunki chrząszczy, takie jak kornik drukarz, atakują drzewa, drążąc tunele w ich korze i drewnie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla drzew iglastych, które mogą zostać poważnie uszkodzone lub nawet zniszczone przez te szkodniki.

Choroby

 1. Mączniak prawdziwy to choroba grzybowa, która objawia się białym, mączystym nalotem na liściach, pędach i kwiatach drzew. Jest to szczególnie problematyczne w wilgotnych warunkach wiosennych. Choroba ta może osłabić drzewo i zmniejszyć jego zdolność do fotosyntezy.
 2. Rdza to kolejna choroba grzybowa, która atakuje drzewa. Objawia się pomarańczowymi lub brązowymi plamami na liściach. Wysoka wilgotność w maju i czerwcu sprzyja rozwojowi tej choroby, która może prowadzić do przedwczesnego opadania liści.
 3. Rak bakteryjny powoduje powstawanie narośli i zmian na pędach i pniach drzew. Choroba ta może prowadzić do poważnych uszkodzeń, a w skrajnych przypadkach do śmierci drzewa.

Czynniki środowiskowe

 1. Zmienne warunki pogodowe: W maju i czerwcu drzewa są narażone na zmienne warunki pogodowe, takie jak nagłe przymrozki, intensywne deszcze czy silne wiatry. Przymrozki mogą uszkodzić młode pędy i kwiaty, deszcze mogą powodować nadmierne nawodnienie i gnicie korzeni, a silne wiatry mogą łamać gałęzie.
 2. Zanieczyszczenie środowiska: Zanieczyszczenia powietrza i gleby mogą osłabić drzewa, czyniąc je bardziej podatnymi na szkodniki i choroby. Wiosną, gdy drzewa intensywnie rosną, są szczególnie wrażliwe na negatywne wpływy środowiska.

Gdy nie możemy uratować drzewa. Kiedy możemy wyciąć drzewo?

Wycinka drzew jest regulowana prawnie i nie można jej przeprowadzać dowolnie. W Polsce zasady wycinki drzew są określone przez ustawę o ochronie przyrody oraz lokalne przepisy. Oto kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę:

 1. W większości przypadków, aby wyciąć drzewo, należy uzyskać zezwolenie od odpowiednich władz lokalnych, takich jak urząd gminy czy miasta. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać uzasadnienie wycinki oraz informacje o planowanych działaniach.
 2. Są sytuacje, w których wycinka drzew nie wymaga zezwolenia. Dotyczy to między innymi drzew owocowych na prywatnych posesjach, drzew o określonej średnicy pnia, mierzonych na wysokości 5 cm od ziemi, oraz drzew stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.
 3. W Polsce obowiązuje okres ochronny dla ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie wycinka drzew jest ograniczona, aby chronić ptaki gniazdujące na drzewach. Wycinka może być dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu.
 4. W parkach narodowych, rezerwatach przyrody i innych obszarach chronionych wycinka drzew jest ściśle regulowana i zazwyczaj wymaga specjalnych zezwoleń. Działania te muszą być zgodne z planami ochrony przyrody i odbywać się pod nadzorem odpowiednich organów.

Drzewa w maju i czerwcu narażone są na różnorodne zagrożenia, w tym szkodniki, choroby i czynniki środowiskowe. Właściwa pielęgnacja i ochrona drzew w tym okresie jest kluczowa dla ich zdrowia i długowieczności. W przypadku konieczności wycinki drzewa, należy pamiętać o obowiązujących przepisach prawnych, uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oraz przestrzeganiu okresu ochronnego dla ptaków. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy zapewnić zrównoważony rozwój i ochronę naszych zielonych przestrzeni.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz