technologie satelitarne w monitoringu lasów i ekosystemów leśnych
technologie satelitarne w monitoringu lasów i ekosystemów leśnych

Technologie satelitarne w monitoringu lasów i ekosystemów leśnych

Zaawansowane technologie satelitarne stają się naszym oknem na świat, umożliwiając monitorowanie lasów i ekosystemów leśnych w sposób, o którym jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć zmiany, które zachodzą w naszych lasach i podejmować skuteczne działania na rzecz ich ochrony i zrównoważonego…

0 Komentarzy
nowe podejście do zrównoważonego gospodarowania lasem w erze zmian klimatu
nowe podejście do zrównoważonego gospodarowania lasem w erze zmian klimatu

Nowe podejście do Zrównoważonego Gospodarowania Lasem w erze zmian klimatu

W obliczu coraz wyraźniejszych skutków zmian klimatu, konieczne stało się dostosowanie praktyk leśnych do nowych realiów. Zrównoważone gospodarowanie lasem, czyli efektywne wykorzystanie zasobów leśnych z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, staje się priorytetem. Jak zmiana podejścia człowieka do przyrody może pomóc w walce z wyzwaniami klimatycznymi?…

0 Komentarzy
leśnik kluczowa rola w zarządzaniu lasami i wycince drzew
leśnik kluczowa rola w zarządzaniu lasami i wycince drzew

Leśnik – kluczowa rola w zarządzaniu lasami i wycince drzew

Leśnictwo odgrywa kluczową rolę w ochronie i zrównoważonym zarządzaniu lasami. Jedną z ważnych funkcji w tym obszarze pełnią leśnicy, którzy mają na celu utrzymanie zdrowia lasu, ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych. Jednym z aspektów pracy leśnika jest również wycinka drzew, która powinna…

0 Komentarzy
centralny rejestr form ochrony przyrody
centralny rejestr form ochrony przyrody

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (CRFOP)

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (CRFOP) to ważne narzędzie służące do gromadzenia informacji na temat obszarów chronionych oraz innych form ochrony przyrody. Jest to system elektroniczny, który umożliwia zarządzanie i udostępnianie danych związanych z różnymi formami ochrony przyrody w Polsce. CRFOP - źródło informacji o…

0 Komentarzy
arborka wycinka i pielęgnacje drzew (11)
arborka wycinka i pielęgnacje drzew (11)

Wskazówki, terminy i procedury uzyskania pozwolenia

Wycinka drzew może być konieczna z różnych powodów, takich jak konieczność usunięcia uszkodzonych drzew, zagrożenie dla infrastruktury, inwestycje budowlane lub zmiana krajobrazu. Jednak przed przystąpieniem do wycinki drzew istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. W tym artykule omówimy odpowiednie terminy do wycinki drzew…

0 Komentarzy
wiosna to doskonały czas aby zadbać o nasze drzewa
wiosna to doskonały czas aby zadbać o nasze drzewa

Wiosna to doskonały czas, aby zadbać o nasze drzewa

Wiosna to doskonały czas, aby zadbać o nasze drzewa i sprawić, że będą w pełni zdrowe i piękne przez cały sezon. W tym artykule przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących właściwej opieki nad drzewami wiosną. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zadbać o te cenne rośliny. Jak…

0 Komentarzy
pozwolenie na wycinkę drzewa
pozwolenie na wycinkę drzewa

Pozwolenie na wycinkę drzewa

Wycinka drzew jest regulowana przepisami prawa, dlatego w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewa należy zwrócić się do właściwego organu. W Polsce, w zależności od rodzaju drzewa oraz miejsca, w którym się znajduje, organy te mogą się różnić. Poniżej przedstawiam ogólny opis procedury uzyskania pozwolenia…

0 Komentarzy
arborka (4)
arborka (4)

Wycinka drzew metodą alpinistyczną

Wycinka drzew metodą alpinistyczną to proces usuwania drzew, który jest wykonywany z użyciem lin, a także specjalistycznego sprzętu i narzędzi przez wykwalifikowanych pracowników zwanych arborystami. Arborysta to specjalista od drzew i roślin, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, uprawy, ochrony i usuwania drzew.…

0 Komentarzy
Wycinka drzew (3)
Wycinka drzew (3)

Rozmiar nie ma znaczenia…

Tak, to prawda, dla nas rozmiar nie ma znaczenia. Nie ważne jakiej grubości jest drzewo jesteśmy wstanie dokonać ekspertyzy i ocenić sytuację. Drzewa, które jest szansa uratować, pielęgnujemy zgodnie z nabytą wiedzą i sztuką zawodu. Niestety są sytuacje, że nawet najgrubsze drzewa muszą zostać wycięte…

0 Komentarzy